22 październik
rezerwacja niemożliwa
brak miejsc wolnych
zostały wolne miejsca
wybrana data

Krok 1

Wybierz datę i godzinę przyjazdu. Jeśli chcesz zobaczyć Bajkowy Świat, spektakl w Małym Teatrze, Krainę Soria Moria lub film w Kinie Szkatułka zwróć uwagę na godziny rozpoczęcia i zakończenia atrakcji i wybierz takie godziny, które nie nakładają się na siebie.

Czas pobytu w Bajkowym Świecie to 1h 20 min., w Małym Teatrze 40 min, w Krainie Soria Moria 50 min, a seanse w Kinie Szkatułka maksymalnie 2h 30 min.

Rekomendujemy zapoznanie się z zasadami planowania pobytu w Centrum Bajki.

Po przybyciu na teren Centrum Bajki koniecznie potwierdź swoją obecność przy stanowisku kasowym.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kadry@pacanow.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług ECB - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez  – 6 lat
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

Kraina Soria Moria

GODZINAWOLNE MIEJSCA
09:10-10:0015 KUP BILETY
10:10-11:0015 KUP BILETY
12:10-13:0015 KUP BILETY
14:10-15:0015 KUP BILETY
16:10-17:0015 KUP BILETY

Teatr

GODZINAWOLNE MIEJSCA
10:20-10:5015 KUP BILETY
11:00-11:302 KUP BILETY
11:40-12:1015 KUP BILETY
12:20-12:504 KUP BILETY
13:40-14:1015 KUP BILETY
14:20-14:5015 KUP BILETY
15:00-15:3015 KUP BILETY
15:40-16:1015 KUP BILETY
16:20-16:5015 KUP BILETY
17:00-17:3015 KUP BILETY
17:40-18:1015 KUP BILETY

Wystawa

GODZINAWOLNE MIEJSCA
10:20-11:403 KUP BILETY
10:40-12:004 KUP BILETY
11:00-12:206 KUP BILETY
11:20-12:406 KUP BILETY
11:40-13:0015 KUP BILETY
12:00-13:202 KUP BILETY
12:20-13:4015 KUP BILETY
12:40-14:0015 KUP BILETY
13:20-14:4015 KUP BILETY
13:40-15:0015 KUP BILETY
14:00-15:2015 KUP BILETY
14:20-15:4015 KUP BILETY
14:40-16:0015 KUP BILETY
15:00-16:2015 KUP BILETY
15:20-16:4015 KUP BILETY
15:40-17:0015 KUP BILETY
16:00-17:2015 KUP BILETY
16:20-17:4015 KUP BILETY
16:40-18:0015 KUP BILETY
17:00-18:2015 KUP BILETY